Invitație la ofertare

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ

INVITATIE LA OFERTARE

      Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII CONFERINTA DE PRESA FINALA a activitatilor proiectului „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:
REALIZAREA CONFERINTEI DE PRESA FINALE( publicitate mass-media, organizare generala, invitatii personalizate, brosuri, afise, mape, logistica, catering, coffe-break, personal urmarie) pentru 50 persoane.
Durata conferintei de presa – aproximativ 90 minute structurata astfel:
inregistrarea participantilor
cuvant de deschidere
prezentarea partenerilor din proiect
prezentarea proiectului
intrebari si raspunsuri
Data desfasurarii conferintei de presa de lansare a proiectului: se va stabili ulterior semnarii contractului de achizitie.
Prestatorul serviciilor va invita un numar de minim 15 participanti, jurnalisti, reprezentanti ai institutiilor publice, manageri si intreprinzatori privati;
Prestatorul va inchiria sala completa cu sonorizare si protocol.
Prestatorul va pune la dispozitia invitatilor cate un dosar ce va contine urmatoarele elemente:
desfasuratorul (agenda) conferintei de presa – 1 pagina;
comunicatul (informatia) de presa – 1 pagina;
informatii despre proiect – 3 pagini;
scurta istorie a proiectelor POSDRU si implementarii acestora de catre Asociatia Montana Motilor si partenerii din proiect – 2 pagini;
fotografii din cadrul implementarii proiectelor anterioare – 3 pagini;
Prestatorul va emite un comunicat de presa ante-eveniment.

Prestatorul va pune la dispozitia participantilor 50 dosare/eveniment (mapa cu n pagini A4 cu informatii relevante din cadrul proiectului) pentru conferinta de incheiere.

Prestatorul va dispune de sală în localitatea ………………….. pentru conferinţă de inchidere proiect pentru 1 zi,
in data de ………………2015, la data pe care achizitorul o va transmite prin comanda, conform contract
capacitate sală minim 50 locuri;
masa prezidiu;
configurare «theatre»;
sistem de ventilaţie sau aer condiţionat;
acces facil la grup sanitar;
condiţii igienico-sanitare conform legislaţiei legale;
starea bună şi funcţională a clădirii în care se află spaţiul;
zona de amplasare a sălii să fie accesibilă din punct de vedere al transportului pentru participanţi şi să fie prevăzută cu locuri de parcare supra sau subterane şi sistem de acces pentru persoane cu dizabilităţi ;

Echipamente:
videoproiector;
ecran proiecţie;
echipament sonorizare;
microfon mobil;
flipchart, hârtie, markere;
masă prezentare (head table);
scaune pentru pentru fiecare participant;
acces internet wireless;
posibilitate de reducere a luminii naturale (sistem jaluzele) pentru o buna vizualizare a proiecţiilor.
Welcome coffee, pentru 50 de persoane: apa minerala si plata, cafea, zahar, lapte, ceai, patiserie dulce/sarata
Asigurare Bufet Suedez pentru 50 persoane: cu mancare calda si rece, aperitive-feluri de baza, salate, desert, cafea, apa minerala si plata, bauturi racoritoare

Valoarea estimată totală a contractului, fara TVA, este de 8884 lei (2011 EURO), pretul cu TVA inclus este de 11690 lei.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 16.12.2015 la email primariabuces@gmail.com

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,

ACHIM MARCUS TRAIAN

 

_____________________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCES

INVITATIE LA OFERTARE

 

        Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea servicii CONFERINTA PRESA(inchidere proiect) pentru proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat.

OFERTA DVS. TREBUIE SA CONTINA ELEMENTE CUANTIFICABILE de tipul PRET/LITERA, CUVANT, CM2 , etc. publicatia/publicatiile in care vor apărea,  alte detalii, după caz,  respectiv informatii care vor justifica pretul ofertat.

 

 • Ø sală disponibilă în localitatea ………………….. pentru conferinţă de inchidere proiect pentru 1 zi,

in data de ………………2015, la data pe care achizitorul o va transmite prin comanda, conform contract

 • capacitate sală minim 40 locuri;
  • Ø masa prezidiu;
  • Ø configurare «theatre»;
  • Ø sistem de ventilaţie sau aer condiţionat;
  • Ø acces facil la grup sanitar;
  • Ø condiţii igienico-sanitare conform legislaţiei legale;
  • Ø starea bună şi funcţională a clădirii în care se află spaţiul;
  • Ø zona de amplasare a sălii să fie accesibilă din punct de vedere al transportului pentru participanţi şi să fie prevăzută cu locuri  de parcare supra sau subterane şi sistem de acces pentru persoane cu dizabilităţi ;

Echipamente:

 • videoproiector;
 • ecran proiecţie;
 • echipament sonorizare;
 • microfon mobil;
 • flipchart, hârtie, markere;
 • masă prezentare (head table);
 • scaune pentru pentru fiecare  participant;
 • acces internet  wireless;
 • posibilitate de reducere a luminii naturale (sistem jaluzele) pentru o buna vizualizare a proiecţiilor.
 • Welcome coffee, pentru 40 de persoane: apa minerala si plata, cafea, zahar, lapte, ceai, patiserie dulce/sarata

Asigurare Bufet Suedez pentru 40 persoane: cu mancare calda si rece, aperitive-feluri de baza, salate, desert, cafea, apa minerala si plata, bauturi racoritoare

Valoarea estimată totală a contractului, fara TVA este de 4189 lei, respectiv 949 EURO, pret cu TVA 5513 lei..

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

 Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;

– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.

– declarație privind neîncadrarea în art. 691  din OUG nr. 34/2006

– certificat de participare cu ofertă independentă

– documente care atesta capacitatea dvs. de efectuare a serviciilor.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

 Oferta va conţine:

–          preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;

–          perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

 Data limită de depunere a ofertei este de 16.12.2015, ora 12,30 la email primariabuces@gmail.com.

Analiza ofertei va avea loc în data de 16.12.2015, ora 13,00 la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 10 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,

ACHIM MARCUS TRAIAN

___________________________________________________________

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.